1
Projekt HoReCa
2
Projekt HoReCa
poprzedni slajd
następny slajd
edytuj
Operator regionu nr 4: śląskie, opolskie, łódzkie realizuje wybór
673 przedsięwzięć MŚP, realizowanych w celu udzielenia wsparcia
mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura, najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19
w łącznej kwocie:
210.699.905,00 PLN
Maksymalne dofinansowanie dla HoReCa z Krajowego Planu Odbudowy
to 90% (pomoc de minimis):
do 540 000 zł
Czas na realizację inwestycji:
do 31 stycznia 2026 r.
edytuj
Wsparcie przeznaczone będzie na:
Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowlane, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników.
Usługi rozwojowe na rzecz rozwoju MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.
edytuj
lider projektu
Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
Partnerzy
edytuj
obszar działania projektu